How to contact us

Mae pob taith yn cychwyn o’r pier mawr yn Ngheinewydd, Ceredigion. Nid oes gennym swyddfa docynnau na siop.

Email here tim@epicfishingtrips.co.uk

or call 07989 496 526

Rydym yn hwylio yn ôl yr hyn a drefnir ac yn gadael yn brydlon. Ymddiheuriadau, ond os byddwch yn cyrraedd yn hwyr bydd y cwch wedi hwylio – ni chynigir ad-daliad. Plis caniatewch ddigon o amser i barcio ac i gerdded i’r pier. Plis gwisgwch esgidiau addas a byddwch yn ofalus ar bob adeg.

Booking information

Er mwyn bwcio lle, mae angen talu ymlaen llaw. Gallwn gynnig dewisiadau talu cyfleus wrth i chi gysylltu. Plis nodwch y gall teithiau gael eu canslo ar fyr rybudd oherwydd y tywydd. Mae telerau ac amodau’n berthnasol.

Easy one call booking - no shop or booking office

07989 496 526

Call, text or