Pysgota’r Dyfnfor

Beth sy’n well na thaith dawel, lonydd i un o’n rhiffiau cyfrinachol a gostwng bachyn ac abwyd arno, neu linyn o blu, i wely’r môr? Mae’r daith bysgota hon ar gyfer y rhai sy’n hoffi amrywiaeth ac yn mwynhau cael sypréis o weld beth ddaw o’r dŵr.

Mae’r daith hon yn hwyl i bawb. Wrth bysgota ag abwyd, rydym yn darparu abwyd am ddim (defnyddiwn abwydydd sydd wedi’u rhewi’n sydyn (blast frozen) neu fecryll fresh, neu os ydym yn pysgota drifft, byddwn yn darparu llinynnau o blu lliwgar. Mae’r plotydd siartiau sydd ar fwrdd ein llong ymhlith y gorau sydd ar gael; o ganlyniad, bydd yn rhoi’r cwch yn y man iawn bob tro ar gyfer pysgota.

Mae’r Legend of New Quay dros ddeg metr o hyd a bron yn bedwar metr o led, yn safadwy ac yn hwyl i bysgota o’i fwrdd pan mae’n hwylio neu wedi’i angori.

Darperir offer pysgota yn rhad ac am ddim

Yn dibynnu ar yr adeg o’r flwyddyn, byddwn yn pysgota am gathod môr, gwyniaid y môr, spurdogs, morgwn lleiaf, bull huss a merfogiaid môr (sea bream). Gall unrhyw beth fod yn rhan o’r ddalfa, a dyna sy’n gwneud y teithiau yma’n annisgwyl a hwyliog.

Rydym wedi dal pengernod (gurnard), morleisiaid (pollack), draenogod y môr (bass), pouting, llysywod môr, lledod y llaid (dabs) a lledod. Os gallwch feddwl am bysgodyn y môr, fwy na thebyg y byddwn ni wedi ei ddal ar un o’n teithiau!

Dwy awr yw hyd y daith fel arfer, a darperir yr offer yn rhad ac am ddim. Bydd y criw yn treulio amser yn rhoi cymorth yn ôl yr angen, a phob tro’n dangos sut mae dechrau arni.

O, a chofiwch sylwi ar y bywyd gwyllt!

Gwelir dolffiniaid trwynbwl yn aml ar ein teithiau, ynghyd â morloi ac ambell lamhidydd swil. Ymunwch â’r daith er mwyn gwylio’r bywyd gwyllt rhyfeddol sydd ym mae Ceinewydd. Mae gennych gystal siawns o weld dolffin ar y daith hon ag ar unrhyw daith arall yn y bae, ac mae hynny’n ffaith.

Pricing

£20 per person for a 2hr trip and £40 per person for a 4hr trip

Easy one call booking - no shop or booking office

07989 496 526

Call, text or