Miri Mecryll

Hon yw ein hoff daith. Mae pawb yn hoffi dal mechryll, a pham lai? Maen nhw fel arfer yn hawdd i’w dal ac yn ymladdwyr dygn yn y tonnau, felly mae’r pysgotwr yn gwybod bod yna fecryll ar ben y wialen!

Maen nhw’n flasus hefyd – ein ffefrynnau ni – a pha ffordd well o ddathlu gwyliau hyfryd yng Ngheinewydd na chael mecryll o’r barbeciw! Bydd oes o atgofion melys yn cael eu creu ar y daith arbennig hon.

  • Yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd a phlant
  • Cynigir help i ddechreuwyr
  • Offer pysgota hawdd ei ddefnyddio, a hynny’n rhad ac am ddim, a chyflwyniad defnyddiol
  • Cwch modern, diogel a safadwy, a dwy ran i’w gorff
  • Tawel, heb arogleuon diesel drewllyd

Mae’r Legend of New Quay dros ddeg metr o hyd a bron yn bedwar metr o led, ac yn hwyl i bysgota o’i fwrdd pan mae’n hwylio neu wedi’i angori.

O, a chofiwch sylwi ar y bywyd gwyllt!

Gwelir dolffiniaid trwynbwl yn aml ar ein teithiau, ynghyd â morloi ac ambell lamhidydd swil. Ymunwch â’r daith er mwyn gwylio’r bywyd gwyllt rhyfeddol sydd ym mae Ceinewydd. Mae gennych gystal siawns o weld dolffin ar y daith hon ag ar unrhyw daith arall yn y bae, ac mae hynny’n ffaith.

Cewch fynd â’ch dalfa adre!

Mae’r teithiau pysgota mecryll yn addas i bawb, felly dewch â’r teulu! Yn ein profiad ni, mae’r rheiny sy’n dod ar y cwch ond sydd ddim am bysgota yn rhoi cynnig arni cyn diwedd y daith, wrth i gyffro’r profiad gydio ac wrth i’r pysgod ddod o’r dŵr. Mae digonedd o seddi cyfforddus i bawb felly mae dod ar y daith er mwyn gwylio’r pysgota yn brofiad gwerth chweil hefyd.

Pricing

Our prices are £20 per person for this 2 hour trip

Easy one call booking - no shop or booking office

07989 496 526

Call, text or