Pysgota Preifat

Gall hwylio o Geinewydd fod gymaint yn fwy na thaith gyda’ch llinyn a’ch gwialen yn unig. Efallai yr hoffech gael taith bysgota go wahanol tra eich bod ar eich gwyliau. Mae’r ardal hon wedi’i bendithio â môr sy’n llawn bywyd gwyllt, o ddolffiniaid i grancod heglog a phob math o greaduriaid eraill, ac felly mae cyfoeth o bethau i’w gweld a’u profi.

Mae ein teithiau pysgota preifat sydd wedi’u teilwra ar eich cyfer yn sicrhau eich bod chi a’ch teulu yn cael mwynhau cymysgedd o brofiadau diddorol a hwyliog. Gallwch ddewis beth i’w wneud, o wylio dolffiniaid neu bysgota am bysgod tymhorol – chi sydd â’r dewis!

Mae’r Legend of New Quay dros ddeg metr o hyd a bron yn bedwar metr o led, yn safadwy ac yn hwyl i bysgota o’i fwrdd pan mae’n hwylio neu wedi’i angori.

Hwylio a Physgota

Gallwch wylio’r bywyd gwyllt neu ymlacio a mwynhau taith ar hyd yr arfordir treftadaeth forol hwn. Hon yw’r daith orau o’i fath sydd ar gael yng Ngheinewydd. Dewiswch o’r gweithgareddau cyffrous hyn er mwyn creu eich taith:

  • Hwylio ar hyd arfordir treftadaeth forol Bae Ceredigion yn gwylio adar a mamaliaid y môr. Gwelir dolffiniaid a llamhidyddion yn aml
  • Codi cawell cimwch a dysgu am y ddalfa
  • Gymaint o oriau ag y dymunwch yn pysgota am bysgod gorau’r tymor

Pricing

Our prices for this trip are £100 per hour (minimum 2 hours) for the whole boat with a maximum of 12 people on your trip

Archebwch Nawr

neu

Galwch 07989 496 526