Taith Bysgota Bedair Awr

Beth sy’n well na thaith dawel, lonydd i un o’n rhiffiau cyfrinachol a gostwng bachyn ac abwyd arno, neu linyn o blu, i wely’r môr? Mae’r daith bysgota hon ar gyfer y rhai sy’n hoffi amrywiaeth ac yn mwynhau cael sypréis o weld beth ddaw o’r dŵr.

Mae pysgota yn y dyfnfor yn hwyl i bawb. Wrth bysgota ag abwyd, rydym yn darparu abwyd yn rhad ac am ddim (defnyddiwn abwydydd sydd wedi’u rhewi’n sydyn – blast frozen neu fecryll fresh). Os ydym yn pysgota drifft, byddwn yn darparu llinynnau o blu lliwgar. Mae’r plotydd siartiau sydd ar fwrdd ein llong ymhlith y gorau sydd ar gael; bydd hwn yn rhoi’r cwch yn y man iawn bob tro ar gyfer pysgota.

Mae’r Legend of New Quay dros ddeg metr o hyd a bron yn bedwar metr o led, ac yn safadwy. Mae’n ddifyr cael pysgota o’i fwrdd pan mae’n hwylio neu wedi’i angori.

Darperir offer pysgota yn rhad ac am ddim

Yn dibynnu ar yr adeg o’r flwyddyn, byddwn yn pysgota am gathod môr, gwyniaid y môr, spurdogs, morgwn lleiaf, bull huss a merfogiaid môr (sea bream). Gall unrhyw beth fod yn rhan o’r ddalfa, a dyna sy’n gwneud y teithiau yma’n annisgwyl a hwyliog.

Rydym hefyd wedi dal pengernod (gurnard), morleisiaid (pollack), draenogod y môr (bass), pouting, llysywod môr, lledod y llaid (dabs) a lledod. Os gallwch feddwl am bysgodyn y môr, fwy na thebyg y byddwn ni wedi ei ddal ar un o’n teithiau pedair awr!

Pedair awr yw hyd y daith, a darperir yr offer yn rhad ac am ddim. Bydd y criw yn treulio amser yn rhoi cymorth yn ôl yr angen, a phob tro’n dangos sut mae dechrau arni.

O, a chofiwch sylwi ar y bywyd gwyllt!

Gwelir dolffiniaid trwynbwl yn aml ar ein teithiau, ynghyd â morloi ac ambell lamhidydd swil. Ymunwch â’r daith er mwyn gwylio’r bywyd gwyllt rhyfeddol sydd ym mae Ceinewydd. Mae gennych gystal siawns o weld dolffin ar y daith hon ag ar unrhyw daith arall yn y bae, ac mae hynny’n ffaith.

Pricing

Our prices are only £42 per person for this 4hr trip

Archebwch Nawr

neu

Galwch 07989 496 526