Taith Bysgota Ddwy Awr

Beth sy’n well na thaith dawel, lonydd i un o’n rhiffiau cyfrinachol a gollwng abwyd neu linyn o fachau sgleiniog, i wely’r môr?

Yn dibynnu ar yr adeg o’r flwyddyn, byddwn yn pysgota am fecryll, gwyniaid y môr, spurdogs, cathod y môr, morgwn lleiaf, morgwn bull huss, penfras a merfogiaid môr (sea bream). Bydd oes o atgofion melys yn cael eu creu ar y daith arbennig hon.

  • Yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd a phlant
  • Cynigir help i ddechreuwyr (a gofalwn ni am y tasgau budr!)
  • Offer pysgota hawdd ei ddefnyddio, a hynny’n rhad ac am ddim, a chyflwyniad defnyddiol
  • Cwch modern, diogel a safadwy, a dwy ran i’w gorff
  • Tawel, heb arogleuon diesel drewllyd

Mae’r Legend of New Quay dros ddeg metr o hyd a bron yn bedwar metr o led, ac yn safadwy. Mae’n ddifyr cael pysgota o’i fwrdd pan mae’n hwylio neu wedi’i angori.

O, a chofiwch sylwi ar y bywyd gwyllt!

Gwelir dolffiniaid trwynbwl yn aml ar ein teithiau, ynghyd â morloi ac ambell lamhidydd swil. Ymunwch â’r daith er mwyn gwylio’r bywyd gwyllt rhyfeddol sydd ym mae Ceinewydd. Mae gennych gystal siawns o weld dolffin ar y daith hon ag ar unrhyw daith arall yn y bae, ac mae hynny’n ffaith.

Cewch fynd â’ch dalfa adre!

Mae’r teithiau pysgota mecryll yn addas i bawb, felly dewch â’r teulu! Yn ein profiad ni, mae’r rheiny sy’n dod ar y cwch ond sydd ddim am bysgota yn rhoi cynnig arni cyn diwedd y daith, wrth i gyffro’r profiad gydio ac wrth i’r pysgod ddod o’r dŵr. Mae digonedd o seddi cyfforddus i bawb felly mae dod ar y daith er mwyn gwylio’r pysgota yn brofiad gwerth chweil hefyd.

Pricing

Our prices are only £21 per person for this 2 hour trip

Archebwch Nawr

neu

Galwch 07989 496 526