Teithiau pysgota môr arbennig i bawb

Rydym yn cynnal teithiau pysgota môr modern, proffesiynol, glân a hwyliog o Geinewydd, pentref pysgota trawiadol o hardd. Ry’n ni’n enwog ar hyd arfordir gorllewin Cymru am gynnig teithiau pysgota llawn hwyl i’r teulu cyfan. Bydd pawb ar fwrdd ein cwch pysgota newydd, y Legend of New Quay, bob tro’n cael taith bysgota ddifyr a chofiadwy. Gwyliwch ein fideo cychwynnol, addysgiadol yma.

Mae ein teithiau ar gyfer tymor 2020 wedi gorffen, ond byddwn yn diweddaru ein rhaglen 2021 yn fuan. Does dim ffi ar gyfer bwcio lle ar un o’n teithiau pysgota.

Fel y byddech yn ei ddisgwyl oddi wrth brif gwmni teithiau pysgota môr Cymru, mae ein teithiau’n cydymffurfio â holl gyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru, gan gynnwys addasu i sefyllfa’r ‘normal newydd’ ddiweddaraf. Dyma ein Cynllun Diogelwch Covid-19– darllen difyr!

Dyma ein fideo cychwynnol, addysgiadol.

Mae Ceinewydd yn agos i Aberaeron. Mae’n 40 munud o Aberystwyth, Aberteifi a Chaerfyrddin, ac yn daith ddigon pleserus o Sir Benfro.

Dewch i bysgota

 • Teithiau Pysgota

  Ymunwch â ni am daith fythgofiadwy! Mae’n daith dawel, lonydd i un o’n rhiffiau cyfrinachol lle gallwn ostwng bachyn mecryll ac abwyd arno i wely’r môr. Mae’r daith bysgota hon ar gyfer y rhai sy’n hoffi antur. O siarc i octopws – does wybod beth fyddwn yn ei ddal. Pa ffordd well o ddathlu gwyliau hyfryd yng Ngheinewydd na chael mecryll o’r barbeciw! Bydd oes o atgofion melys yn cael eu creu ar y daith arbennig hon. Mae ein teithiau’n addas i’r teulu, darperir yr offer i gyd a chewch gadw beth bynnag a ddaliwch. Trefnwch le ar-lein, heb ffi bwcio.

 • Teithiau wedi’u Siartro

  Yma yn Epic Fishing rydym yn ymfalchïo fod ein teithiau pysgota ymhlith y goreuon. Mae ein teithiau siartredig wedi’u cynllunio ar gyfer grwpiau, a’r profiad o gael diwrnod hwyliog yn pysgota yw’r flaenoriaeth. Os ydych yn grŵp teuluol, yn griw o ffrindiau neu’n griw o gyd-weithiwyr ar ddiwrnod allan, mae’r diwrnodau llawn hyn, lle cewch pysgota o ddifri, yn ddelfrydol ar eich cyfer.

 • Bywyd Gwyllt Anhygoel

  Mae teithiau’r Epic Fishing Trips yn mynd i ganol un o’r amgylcheddoedd cyfoethocaf o ran bywyd gwyllt morwrol. Rydym yn ddigon ffodus o weld rhai golygfeydd anhygoel yn ddyddiol, bron. O’r dolffin i’r llamhidydd, y morlo ac ambell aderyn prin – mae ein teithiau’n gofiadwy iawn o ran y wledd o fywyd gwyllt sydd o’n cwmpas.

 • Masnachol

  Darparwn wasanaethau ar y môr i’r rheiny yn y byd ffilm, teledu ac yn y cyfryngau’n gyffredinol. Gallwn fod yn blatfform darparu, gwylio a diogelu. Yn ystod tymor 2020 roedden wrth ein boddau fod y Legend of New Quay yn blatfform masnachol delfrydol. Roedd ei led o bedwar metr, ei injans tawel a llyfn, a’r holl ofod ar ei dec yn addas ar gyfer sawl criw ffilm yn ystod yr haf. Daeth criwiau o BT Sport, S4C, BBC a Rondo Media atom a mwynhau’r profiad yn fawr.

 • Legend of New Quay

  Adeiladwyd ein cwch arbennig, y Legend of New Quay, yn 2018 yn arbennig ar ein cyfer. Mae’n gwch hynod o gyfforddus ac addas i bob oed. Mae’n llawn offer defnyddiol, yn eang o ran gofod ac yn safadwy. Mae’n bedwar metr o led, dros ddeg metr o hyd, ac mae ganddo fotor allanol dwbl Yamaha 150hp. Mae’r Legend yn dawel a chyflym, ac ar ei fwrdd mae offer darganfod pysgod ac offer pysgota penigamp, a’r cyfan yn barod i chi i’w ddefnyddio.

JSYK - Just so you know

  More news →