Teithiau wedi’u Siartro

Mae ein cwmni’n falch o fedru cynnig pysgota môr ar ei orau. Mae ein teithiau wedi’u siartro wedi’u cynllunio ar gyfer grwpiau, a’r pysgota a’r hwyl yw’r elfennau pwysicaf. Os ydych yn grŵp teuluol, yn griw o ffrindiau neu’n griw o gyd-weithiwyr ar ddiwrnod allan, mae’r diwrnodau llawn hyn, lle cewch pysgota o ddifri, yn ddelfrydol ar eich cyfer.

Mae Bae Ceredigion yn cynnig rhai o’r cyfleoedd gorau am bysgota môr. O forgwn i ddraenogod y môr, o’r dyfnor i’r rhannau mwy bas, gallwn gynnig profiadau pysgota arbennig i chi. Yng nghanol yr haf mae’r morgwn gleision (tope) i’w dal, gyda rhai 50 pwys yn gyffredin. Mae rhai o gadarnleoedd y merfogiaid môr (sea bream) o fewn cyrraedd. Wrth i’r môr gynhesu, mae draenogod y môr yn cyrraedd, a cheir digon o gyfle i bysgota am y rhai mawr gydag abwyd byw.

Mae’r Legend of New Quay dros ddeg metr o hyd a bron yn bedwar metr o led, yn safadwy ac yn hwyl i bysgota o’i fwrdd pan mae’n hwylio neu wedi’i angori.

Pysgod mawr?

Bob blwyddyn, byddwn yn dal bull huss a chathod môr sydd ymhlith y mwyaf sydd wedi’u cofnodi. Wrth bysgota lle mae rhwystrau a lle mae gwely’r môr yn arw (rough ground fishing), mae modd dal gwyniaid y môr, monster huss a morgwn drwy’r tymor. Byddwn yn aml yn cynnal helfeydd arbenigol gan ddal pysgod anghyffredin, megis dragonettes, mirgryniaid cochion (red mullet) a môr-nodwyddau.

Pricing 2024

An Epic Tope and Bream charter is £850 (for eight hours) and available in May, June and before school holidays in July. Charters available again after school holidays from mid September onwards. Each charter is professionally guided to an international standard and two crew will work with your team to ensure you enjoy a seamless and rewarding angling day. Bass charters are also fully guided and priced at £500 for four hours and £850 for the day (8 hours). We carry a limited number of passengers on each trip.

If you are interested in joining our waiting list for share boat trips, in 2024, please use the contact form on our Contact Us page and let us know.

For further enquiries please send us an email using the form found on the Contact Us page.

Archebwch Nawr