Teithiau wedi’u Siartro

Mae ein cwmni’n falch o fedru cynnig pysgota môr ar ei orau. Mae ein teithiau wedi’u siartro wedi’u cynllunio ar gyfer grwpiau, a’r pysgota a’r hwyl yw’r elfennau pwysicaf. Os ydych yn grŵp teuluol, yn griw o ffrindiau neu’n griw o gyd-weithiwyr ar ddiwrnod allan, mae’r diwrnodau llawn hyn, lle cewch pysgota o ddifri, yn ddelfrydol ar eich cyfer.

Mae Bae Ceredigion yn cynnig rhai o’r cyfleoedd gorau am bysgota môr. O forgwn i ddraenogod y môr, o’r dyfnor i’r rhannau mwy bas, gallwn gynnig profiadau pysgota arbennig i chi. Yng nghanol yr haf mae’r morgwn gleision (tope) i’w dal, gyda rhai 50 pwys yn gyffredin. Mae rhai o gadarnleoedd y merfogiaid môr (sea bream) o fewn cyrraedd. Wrth i’r môr gynhesu, mae draenogod y môr yn cyrraedd, a cheir digon o gyfle i bysgota am y rhai mawr gydag abwyd byw.

Mae’r Legend of New Quay dros ddeg metr o hyd a bron yn bedwar metr o led, yn safadwy ac yn hwyl i bysgota o’i fwrdd pan mae’n hwylio neu wedi’i angori.

Pysgod mawr?

Bob blwyddyn, byddwn yn dal bull huss a chathod môr sydd ymhlith y mwyaf sydd wedi’u cofnodi. Wrth bysgota lle mae rhwystrau a lle mae gwely’r môr yn arw (rough ground fishing), mae modd dal gwyniaid y môr, monster huss a morgwn drwy’r tymor. Byddwn yn aml yn cynnal helfeydd arbenigol gan ddal pysgod anghyffredin, megis dragonettes, mirgryniaid cochion (red mullet) a môr-nodwyddau.

Pricing

An Epic sea fishing full day charter is £850 (for 8 hours) available outside of school holidays only. For further enquiries please send us an email using the form found on the Contact Us page.