Teithiau wedi’u Siartro

Mae ein cwmni’n falch o fedru cynnig pysgota môr ar ei orau. Mae ein teithiau wedi’u siartro wedi’u cynllunio ar gyfer grwpiau, a’r pysgota a’r hwyl yw’r elfennau pwysicaf. Os ydych yn grŵp teuluol, yn griw o ffrindiau neu’n griw o gyd-weithiwyr ar ddiwrnod allan, mae’r diwrnodau llawn hyn, lle cewch pysgota o ddifri, yn ddelfrydol ar eich cyfer.

Bydd pob taith yn cael ei harwain yn broffesiynol ac at safon ryngwladol, a bydd dau aelod o’r criw yn gweithio gyda’ch tîm i sicrhau eich bod yn cael diwrnod i’w gofio.

Bae Ceredigion yw un o’r mannau gorau o ran pysgota yn y môr. O forgwn gleision i ddraenogod y môr, gallwn ddarparu profiad pysgota cyffrous. Yn y gwanwyn mae’r morgwn gleision mawr (tope) ar gael, gyda rhai 50 pwys yn gyffredin. Mae rhai o’r ardaloedd gorau o ran pysgota am ferfogiaid du o fewn cyrraedd. Wrth i’r môr gynhesu daw draenogiaid y mׅôr ac yn yr hydref gallwn bysgota am y rhai mawr. Cewch yr offer o’r ansawdd gorau gennym. Dyma linc i’n fideo hysbysebu am bysgota yn y môr.

Mae’r Legend of New Quay dros ddeg metr o hyd a bron yn bedwar metr o led, yn safadwy ac yn hwyl i bysgota o’i fwrdd pan mae’n hwylio neu wedi’i angori.

Pysgod mawr?

Bob blwyddyn, yn ystod Mai a Mehefin, byddwn yn trefnu teithiau i bysgota am forgwn gleision (trope) a merfogiaid duon (black bream). Amser draenogiaid y môr (bass) yw hi ym Medi. Bryd hynny mae modd cael teithiau pysgota preifat yng nghwmni Tim, sgiper sy’n hynod o wybodus am ddraenogiaid y môr, ac un o’r goreuon yng Nghymru. Daperir offer arbennig ar bob taith os oes angen. Mae bob taith wedi’i chynllunio’n ofalus a bydd 2 aelod o griw yn gweithio gyda chi i sicrhau eich bod yn cael diwrnod hwylus a chofiadwy. Defnyddiwch ein tud. ‘cysylltu’ er mwyn anfon ebost. Dyma linc i’n fideo hysbysebu am bysgota am forgwn gleision.

Pricing 2024

An Epic Tope and Bream charter is £900 (for eight hours) and available in May, June and before school holidays in July. Charters available again after school holidays from mid September onwards. Each charter is professionally guided to an international standard and two crew will work with your team to ensure you enjoy a seamless and rewarding angling day. Bass charters are also fully guided and priced at £600 for four hours and £900 for the day (8 hours). We carry a limited number of passengers on each trip.

If you are interested in joining our waiting list for share boat trips, in 2024, please use the contact form on our Contact Us page and let us know.

For further enquiries please send us an email using the form found on the Contact Us page.

Archebwch Nawr