Teithiau Pysgota

Beth sy’n well na thaith dawel, lonydd i un o’n rhiffiau cyfrinachol lle gallwn ostwng bachyn ac abwyd arno i wely’r môr?

Yn dibynnu ar yr adeg o’r flwyddyn, byddwn yn pysgota am fecryll, gwyniaid y môr, spurdogs, cathod môr, morgwn lleiaf, siarc bull huss, penfras a merfogiaid môr (sea bream). Bydd atgofion yn cael eu creu ar y teithiau hyn!

  • Mae’r teithiau’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd a phlant dros 5 oed
  • Darperir offer pysgota hawdd ei ddefnyddio, a hynny’n rhad ac am ddim. Ceir cyflwyniad defnyddiol
  • Cwch modern, diogel a safadwy, a dwy ran i’w gorff
  • Tawel, heb arogleuon diesel drewllyd

Mae’r Legend of New Quay dros ddeg metr o hyd a bron yn bedwar metr o led, ac yn hwyl i bysgota o’i fwrdd pan mae’n hwylio neu wedi’i angori. Mae Ceinewydd yn agos i Aberaeron. Mae’n 40 munud o Aberystwyth, Aberteifi a Chaerfyrddin. Anelwch am arfordir Ceredigion a’i holl ddolffiniaid, a byddwch yn siŵr o’n darganfod. Mae’n daith ddigon bleserus o Sir Benfro.

Mae ein taith bywyd gwyllt yn sicr o fod yn un lawn cyffro. Plis cysylltwch os hoffech gael taith i weld y bywyd gwyllt lleol.

O, a chofiwch sylwi ar y bywyd gwyllt!

Gwelir dolffiniaid trwynbwl yn aml ar ein teithiau, ynghyd â morloi ac ambell lamhidydd swil. Ymunwch â’r daith er mwyn gwylio’r bywyd gwyllt rhyfeddol sydd ym mae Ceinewydd. Mae gennych gystal siawns o weld dolffin ar y daith hon ag ar unrhyw daith arall yn y bae, ac mae hynny’n ffaith.

Cewch fynd â’ch dalfa adre!

Mae’r teithiau pysgota mecryll yn addas i bawb, felly dewch â’r teulu! Yn ein profiad ni, mae’r rheiny sy’n dod ar y cwch ond sydd ddim am bysgota yn rhoi cynnig arni cyn diwedd y daith, wrth i gyffro’r profiad gydio ac wrth i’r pysgod ddod o’r dŵr. Mae digonedd o seddi cyfforddus i bawb felly mae dod ar y daith er mwyn gwylio’r pysgota yn brofiad gwerth chweil hefyd.

Pricing

The cost of our 1.5 hour epic fishing trip is £30 for adults and £25 for children under 18 (including all fishing equipment). Or book a private trip for £325. You will find our trips on our online booking system here. We do not charge booking commissions and there are no hidden booking costs.

Archebwch Nawr